• 9:00 tot 17:00
  • 085-77 33 633

Disclaimer

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. De gegevens op onze internetsite zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen. Deze gegevens kunnen door Rightcom zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Rightcom neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van onze site en maakt gebruik van bronnen die zij betrouwbaar acht. Rightcom staat echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de door haar geboden informatie. Rightcom kan garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site. Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door Rightcom niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Rightcom aanvaart hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behoudt Rightcom alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, grafisch materiaal en logo's. Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Onze gegevens

Rightcom
Gildenweg 2, Netherlands
8304 BC Emmeloord

T: 085-77 33 633
E: info@rightcom.nl
W: www.rightcom.nl

Stel uw centrale samen

Stel u uw droom centrale eenvoudig online samen? of neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op via 085-7733633.

Centrale samenstellen

Overstappen is simpel, bel hiervoor: 085 - 77 33 633